BaoUc24h.Com: Trang tin Báo Úc 24h cung cấp tin tức cập nhật mới nhất về Việt Nam & thế giới tại Australia

Giáo dục Việt Nam cho ai? Vì ai? Báo động bệnh thành tích trong giáo dục

Thứ Ba, ngày 27/11/2018
(PL)- Vụ việc cô giáo ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình trừng phạt một học sinh bằng 231 cái tát nảy lửa đến mức em phải

nhập viện như giọt nước tràn ly, báo động đỉnh điểm của bệnh thành tích trong nền giáo dục hiện nay.
Thứ Ba, ngày 27/11/2018
(PL)- Một triết lý giáo dục có thể nói nhiều chuyện nhưng chắc chắn mục tiêu tối thượng của nó là cho con người,

vì con người, hay nói một cách cụ thể hơn là vì học sinh, sinh viên. Đó chính là tính nhân bản của giáo dục.
source:plo.vn

Giáo dục Việt Nam cho ai? Vì ai? Báo động bệnh thành tích trong giáo dục.(PL)- Vụ việc cô giáo ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình trừng phạt một học sinh bằng 231 cái tát nảy lửa đến mức em phải nhập viện như giọt nước tràn ly, báo động đỉnh điểm của bệnh thành tích trong nền giáo dục hiện nay.Một triết lý giáo dục có thể nói nhiều chuyện nhưng chắc chắn mục tiêu tối thượng của nó là cho con người, vì con người, hay nói một cách cụ thể hơn là vì học sinh, sinh viên. Đó chính là tính nhân bản của giáo dục.

Post a Comment

[facebook]

BáoÚc24h.com

BáoÚc24h.com

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.